Studenckie Koło Prawa Administracyjnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Liliana Śliżewska
Wiceprezes: Katarzyna Krzywicka
Wiceprezes: Sylwia Krysztopowicz
Sekretarz: Kinga Siemieniuk

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: skpa@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/skpauwb/
www.m.me/skpauwb

 

 Opis działalności Koła:

Studenckie Koło Prawa Administracyjnego powstało w 2006 roku z inicjatywy pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Koło zrzesza nie tylko miłośników prawa administracyjnego, ale także praw i nauk pokrewnych. Z administracją każdy z nas ma styczność na co dzień, wiec zadaniem naszej organizacji jest ułatwienie i przybliżenie procedur administracyjnych.

Opiekę merytoryczną nad kołem sprawują Prof. dr hab. Dariusz Kijowski oraz dr Artur Modrzejewski. Spotkania Koła różnią się od zajęć związanych z obowiązkowych planem studiów. Naszym głównym celem jest  organizacja wyjazdów związanych z działalnością koła, a także  szkoleń, które mają rozwijać i pogłębiać wiedzę.

Studenckie Koło Prawa Administracyjnego umożliwia kontakt studentów z przedstawicielami nie tylko prawniczych zawodów, poprzez spotkania naukowe, w tym także konferencje naukowe.  Naszym corocznym zwyczajem są wyjazdy do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu dogłębnego poznania pracy sędziów, a także liczne wyjścia do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Organizujemy konkursy związane zarówno z prawem materialnym, jak i procedurami administracyjnymi.  Na warsztatach z pisania skargi kasacyjnej, uczestnicy mają szansę przekucia wiedzy teoretycznej z zajęć, w praktyczną umiejętność, która jest niezwykle przydatna na dalszych etapach pracy zawodowej. Współdziałamy także z innymi organizacjami i kołami studenckimi, więc członkowstwo w naszym Kole to wielka szansa rozwoju osobistego, a także możliwość poznania niezwykłych ludzi.