Koła naukowe i organizacje studenckie

Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Katarzyna Krupska
Wiceprezes: Krystian Kruszyński
Sekretarz: Szymon Gosiewski

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:

dr Karolina Zapolska

dr Paulina Korycińska-Rządca

 

Kontakt:
 e-mail:  skpg@uwb.edu.pl

 

 Opis działalności Koła:

Studenckie Koło Prawa Gospodarczego to koło naukowe zrzeszające studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, których bezcenne doświadczenie i zaangażowanie przyczynia się do rozwoju naukowego.

Misją Koła jest propagowanie prawa gospodarczego publicznego. W szczególności działalność skupiona jest na prawie konkurencji oraz prawie przedsiębiorców.

Profil Koła to przede wszystkim pogłębienie umiejętności praktycznych.

To przestrzeń na doskonalenie kluczowych umiejętności wśród młodych prawników.

 

Działania podjęte przez SKPG:

- II Szkolenie Wspierające Biznes. Prawo dla Przedsiębiorcy „Tajemnica przedsiębiorstwa” – prowadzący szkolenie: dr Karolina Zapolska,

14.01.2020 r. (współorganizator Koło Naukowe Prawa Handlowego UwB),

- Spotkanie z pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Panem Szczepanem Barszczewskim, 28.02.2020 r.,

- Certyfikowany wykład nt. „Funkcjonowanie Regionalnych Izb Obrachunkowych” – prowadzący wykład: dr Marcin Tyniewicki, 05.03.2020 r.

(współorganizator Koło Naukowe Prawa Finansowego),

- 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przedsiębiorca w dobie pandemii - problemy i wyzwania", 7.05.2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy!