Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Natalia Kozłowska
Wiceprezes: Katarzyna Krupska
Sekretarz: mgr Paulina Zadykowicz

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:

dr Karolina Zapolska

dr Paulina Korycińska-Rządca

 

Kontakt:
 e-mail:  skpg@uwb.edu.pl
Media społecznościowe:
https://www.facebook.com/skpg.wp.uwb

 

 Opis działalności Koła:
Studenckie Koło Prawa Gospodarczego reaktywowało swoją działalność od roku akademickiego 2019/2020. Działalność koła skupiona jest na zagadnieniach związanych 

z prawem gospodarczym publicznym, tj.:
- prawo przedsiębiorców,
- prawo antymonopolowe,
- pomoc publiczna,
- nieuczciwa konkurencja,
- ochrona zbiorowych interesów konsumentów,

A także wyspecjalizowanymi działami prawa publicznego takimi jak…
- prawo energetyczne,
- prawo pocztowe,
- prawo telekomunikacyjne,
- prawo transportowe.

Działania podjęte przez SKPG:
- II Szkolenie Wspierające Biznes. Prawo dla Przedsiębiorcy „Tajemnica przedsiębiorstwa” – prowadzący szkolenie: dr Karolina Zapolska, 14.01.2020 r. (współorganizator Koło Naukowe Prawa Handlowego UwB),
- Spotkanie z pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Panem Szczepanem Barszczewskim, 28.02.2020 r.,
- Certyfikowany wykład nt. „Funkcjonowanie Regionalnych Izb Obrachunkowych” – prowadzący wykład: dr Marcin Tyniewicki, 05.03.2020 r. (współorganizator Koło Naukowe Prawa Finansowego),
- 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przedsiębiorca w dobie pandemii - problemy i wyzwania", 7.05.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w życiu koła, jak również do śledzenia nadchodzących wydarzeń na stronie internetowej wydziału oraz na fanpage’u koła!
Do zobaczenia!