Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Studenci uczelni wyższych mogą zarówno studiować za granicą jak i odbyć praktyki w innym kraju.

W programie może uczestniczyć każdy student Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dotyczy to zarówno uczących się na studium stacjonarnym, jak i zaocznym, licencjackim, a nawet doktoranckim – jest tylko jeden warunek – musisz zaliczyć 1 rok studiów na naszym Wydziale. Student wyjeżdża na jeden semestr akademicki (z możliwością przedłużenia na następny) do uczelni partnerskiej, gdzie studiuje wybrane przez siebie i uzgodnione pomiędzy uczelniami przedmioty, które po powrocie są uznawane. Uczestnictwo w programie nie wydłuża zatem okresu studiowania.

Uczelnia, na którą student wyjeżdża w celu odbycia studiów nie pobiera od niego opłat za studiowanie. Przysługuje mu stypendium pobytowe, którego wysokość uzależniona jest od stawek ustalonych dla kraju uczelni przyjmującej.

Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

Japonia

Stany Zjednoczone