Wymagania formalne:

 Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

– złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji, 

– odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

Harmonogram rekrutacji:

postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Rekrutacja podstawowa:

29.08 – 30.09.2022 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

05.09 – 30.09.2022 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

od 05.10.2022 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

4.10 – 31.10.2022 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

04.10 – 3.11.2022 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

od 05.11.2022 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73