Studia Podyplomowe Prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów

Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

Ich specyfiką jest możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i umiejętności w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do przeprowadzania dowodów wymagających połączenia wiedzy prawniczej i psychiatrycznej lub psychologicznej.

Czas trwania studiów:
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 180.

Koszt uczestnictwa:
4.500 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73

Pliki do pobrania: