Studia Podyplomowe Prawne aspekty pszychiatrii i psychologii dla sędziów

Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

Ich specyfiką jest możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i umiejętności w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do przeprowadzania dowodów wymagających połączenia wiedzy prawniczej i psychiatrycznej lub psychologicznej.

Czas trwania studiów:
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 180.

Koszt uczestnictwa:
4.500 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73

 

750x200_podyplomowe na strone podypolomowe*Zniżka opłaty w wysokości 10% za usługi edukacyjne za dokonanie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej: IRK) w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 18 lipca 2021 r. dla uczestnika studiów podyplomowych rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2021/2022.

Pliki do pobrania: