Studia Podyplomowe Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi

Kierownik studiów: dr Arkadiusz Bieliński

W trakcie Podyplomowych Studiów Prawnych i organizacyjnych aspektów zarządzania jednostkami publicznymi słuchacz ma możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy niezbędnej menedżerom. Prezentowane zagadnienia wskazują  prawne, administracyjne, ekonomiczne i finansowe aspekty zarządzania jednostkami publicznymi. Zajęcia prowadzone są również przez praktyków od lat funkcjonujących w administracji publicznej, czy też ściśle związanych z rachunkowością i kontrolą.

Atutem studiów jest rozubudowany blok zajęć praktycznych dotyczących controllingu – systemu zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania.

Absolwent Studiów jest przygotowany do podjęcia działań zarządczych np. jako dyrektor administracyjny. O wysoki poziom nauczania i prawidłową organizację dba kierownictwo Studiów, a fakt, iż realizowane są pod egidą Wydziału Prawa UwB może świadczyć o tym, że jest to dobry wybór dla potencjalnych słuchaczy.

Czas trwania studiów:
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 146.

Koszt uczestnictwa:
5.200 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73

Pliki do pobrania: