Wymagania formalne:

 Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

– złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji, 

– odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

Harmonogram rekrutacji:

postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Planowana rekrutacja podstawowa:

28.06 – 30.09.2021 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

06.09 – 30.09.2021 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

od 05.10.2021 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca:

TERMIN JUŻ WKRÓTCE rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

TERMIN JUŻ WKRÓTCE przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów,

TERMIN JUŻ WKRÓTCE przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73