Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów: dr Urszula Drozdowska

Tematyka studiów stanowi odpowiedź na zwiększone zainteresowanie znajomością szeroko pojętego prawa medycznego ze strony prawników i osób związanych z ochroną zdrowia - osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostyków laboratoryjnych), osób pracujących z pacjentami-klientami (psychologów, dietetyków, kosmetyczek), osób zajmujących się zarządzaniem i amdinistracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracowników NFZ, dyrektorów i pracowników szpitali, przychodni, poradni). Studia umożliwiają efektywne sprawowanie funkcji na stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Wzrost zaintersowania jest podyktowany wzrostem ilości spraw ze styku prawa i medycyny do sądów, często określanych mianem spraw dotyczą błędów medycznych.

Czas trwania studiów:
2 semestry - ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 180.

Koszt uczestnictwa:
5.000 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73