Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów: mgr Szymon Pszczółka

Zamówienia publiczne w Polsce to rynek wart 200 miliardów złotych rocznie. Z początkiem 2021 roku nowe Prawo zamówień publicznych przyniosło pełną elektronizację procedur zakupowych na tym rynku.

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych zapewniają wiedzę i umiejętności konieczne do stosowania tych nowych, elektronicznych procedur zarówno przez instytucje udzielające zamówień jak i przedsiębiorców, którzy się o nie ubiegają.

Studia kierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i potrzebują wsparcia przy wdrażaniu nowych regulacji w swojej praktyce zawodowej jak również do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji i dołączeniem do grona specjalistów zajmujących się obsługą zamawiających i wykonawców.

Każdy czas jest dobry na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności - do zdobywania kompetencji z zakresu zamówień publicznych obecny czas jest jednak najlepszy.

Czas trwania studiów:
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 150.

Koszt uczestnictwa:
3.900 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach. 
 
 
Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73