Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (SLGR) jest czasopismem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, założonym w 1980 roku przez Witolda Marciszewskiego - logika i filozofa, pioniera studiów argumentacyjnych w Polsce.

Unikalny profil Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (SLGR) polega na wykorzystaniu trzech klasycznych dziedzin średniowiecznych - trivium - w badaniach komunikacji. Czasopismo publikuje zbiory esejów na cześć wybitnych naukowców, takich jak księga jubileuszowa na cześć A. Trybulca - założyciela systemu komputerowego sprawdzania dowodów MIZAR (2007 r.); czy też A. Grzegorczyka - jednego z najbardziej kreatywnych polskich logików drugiej połowy XX wieku (2012 r.).

W 2009 roku czasopismo wydało serię argumentacji skupioną na bieżących tematach w filozofii argumentacji, omawianej z punktu widzenia filozofii języka, lingwistyki, epistemologii, kognitywistyki, filozofii umysłu i innych znaczących dyscyplin.

Opublikowane dwa wydania specjalne czasopisma poświęcone zostały przeglądowi współczesnych badań nad argumentami (2009 r.) oraz rachunkowemu podejściu do argumentacji (2011 r.). Wkład naukowy w oba wydania specjalne miało 34 naukowców z 10 krajów, w tym z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Białorusi i Polski.

Redaktorzy naczelni: prof. dr hab. Halina Święczkowska, prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki.

 

ISSN 0860-150X
eISSN 2450-6842

 

Strona internetowa czasopisma.