13 stycznia 2020 roku zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do dnia 28 czerwca 2020 roku.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.


Terminarz wypłat stypendium:

25 czerwca 2020 r.


Średnie ocen uprawniające do otrzymywania stypendium rektora za średnia ocen na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2019/2020:

- prawo – od 4,62

- administracja -  od 4,60

- bezpieczeństwo narodowe – od 4,59

- bezpieczeństwo i prawo – od 4,16

- kryminologia – od 4,47


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2019/2020


Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Wydrukowane wnioski  o stypendium można składać:

- studia stacjonarne - pokój 209,

- studia niestacjonarne - pokój 204,

w trakcie zjazdów:

- kryminologia, prawo - pokój 207,

- administracja, bezpieczeństwo i prawo - pokój 205.


Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.