Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

Do wniosku, o przyznanie stypendium student powinien dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Formularze i szczegółowe informacje: https://prawo.uwb.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.