Oferta warsztatów

Edukacja

 

Wydział Prawa UwB zaprasza do współpracy wszystkie szkoły średnie.

 

Oferujemy możliwość zrealizowania wykładów i warsztatów zarówno w siedzibie zainteresowanej szkoły jak i na Wydziale Prawa.
Nasze zajęcia skierowane są przede wszystkim do młodzieży, uczniów szkół średnich.
Wykłady i warsztaty prowadzone są przez wykładowców, doktorantów i studentów Wydziału Prawa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych zajęć. Pozostajemy również otwarci na tematy zaproponowane przez szkoły.

 

Deklarujemy także gotowość realizacji w szkołach lekcji europejskich. W strukturze Wydziału Prawa funkcjonuje przedstawicielstwo wspierające działania Komisji Europejskiej –  Europe Direct Podlaskie. Jednym z kluczowych celów ED jest propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród młodzieży z naszego regionu.

 

Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:
dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska,
tel. 85 745 71 63
e-mail: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

 

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Prawa:

CZYM JEST SAMORZĄDNOŚĆ?

Jaka rolę pełni samorząd? Jak można działać w samorządzie już od szkoły podstawowej.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Wenclik
Kontakt: m.wenclik@uwb.edu.pl

 

CZYM JEST PARTYCYPACJA OBYWATELSKA?

Formy aktywności obywatelskiej – od działań lokalnych do działań globalnych.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Wenclik
Kontakt: m.wenclik@uwb.edu.pl

 

CO TO JEST SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE?

Jak działa trzeci sektor i jaka jest jego rola? Przykłady organizacji społecznych lokalnych i globalnych. Po co nam wolontariat?

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Wenclik
Kontakt: m.wenclik@uwb.edu.pl

 

CZY MOGĘ PODJĄĆ PRACĘ JAKO UCZEŃ LICEUM? – PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM ZATRUDNIENIA PRZEZ MŁODOCIANEGO

Celem spotkania jest pokazanie jak świadomie wejść na rynek pracy i podjąć swoje pierwsze zatrudnienie. W czasie spotkania rozmawiamy o tym: na podstawie jakich umów możliwe jest zatrudnienie ucznia liceum na rynku pracy? jakimi cechami charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ? jaka powinna być jej treść oraz forma ? jak wygląda szczególna ochrona pracy młodocianych? 

 

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz
Kontakt: s.lazuk@uwb.edu.pl

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ HULAJNOGAMI ELEKTRYCZNYMI, UTO ORAZ UWR PO DROGACH PUBLICZNYCH

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą m.in. się, czym różnią się poszczególne urządzenia, w jakich miejscach można się nimi poruszać oraz w jaki sposób należy zachowywać się w stosunku do pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz
Kontakt: s.lazuk@uwb.edu.pl

 

ODWOŁANIE OD WYNIKU EGZAMINU MATURALNEGO

Celem warsztatów jest przybliżenie uczniom teoretycznych i praktycznych aspektów procedury odwołania się od wyników egzaminu maturalnego, m.in. poprzez wskazanie właściwych organów, określenie terminów i możliwych sposobów działania.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz
Kontakt: s.lazuk@uwb.edu.pl

 

W JAKI SPOSÓB UCZEŃ LICEUM MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY Z PRACY? – PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI MŁODOCIANEGO ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

Celem spotkania jest pokazanie sposobów zakończenia zatrudnienia, zarówno z woli podmiotu zatrudniającego jak i zatrudnianego, w tym młodocianego.

W czasie spotkania rozmawiamy o tym: jakie należy podjąć działania, aby w sposób zgodny z prawem rozstać się z podmiotem zatrudniającym; na jakie naruszenia prawa należy zwrócić uwagę, kiedy to pracodawca rozwiązuje stosunek pracy;  w jaki sposób możemy zakwestionować nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy ?

Forma: warsztaty

Czas trwania: 45 min.

Miejsce zajęcia stacjonarne  / zajęcia online

Osoba prowadząca: Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB

Kontakt: a.niewinska@uwb.edu.pl

 

OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ I MOBBINGIEM W MIEJSCU PRACY

Celem spotkania jest pokazanie narzędzi prawnych umożliwiających każdemu pracownikowi, w tym młodocianemu, obronę przed dyskryminacją i mobbingiem. W czasie spotkania rozmawiamy o tym: Jaka jest różnica między dyskryminacją w pracy a mobbingiem?  w jakich obszarach zatrudnienia możemy spotkać się z dyskryminacją ?  jaką wewnętrzną politykę antymobbingową powinien prowadzić pracodawca w firmie ?jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku znalezienia się w sytuacji dyskryminacji lub mobbingu?

Forma: warsztaty

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: zajęcia stacjonarne zajęcia online

Osoba prowadząca: Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB

Kontakt: a.niewinska@uwb.edu.pl

 

CO MOŻE PREZE URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW?

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Mówić będziemy o tym:

  • jakie są zadania Prezesa UOKiK,
  • jakie działania podejmuje Prezes UOKiK,
  • w jaki sposób funkcjonuje UOKiK,
  • w jaki sposób obywatele mogą zwrócić się z prośbą o interwencję do Prezesa UOKiK.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Łukasz Presnarowicz
Kontakt: l.presnarowicz@uwb.edu.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JAK ROZPOCZĄĆ, PROWADZIĆ I ZAKOŃCZYĆ?

Kto to jest „przedsiębiorca”? Kto może być uznany za mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcę? Jakie są główne zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce? Kim jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i jakie są jego zadania? Czym jest „Konstytucja Biznesu”?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Łukasz Presnarowicz
Kontakt: l.presnarowicz@uwb.edu.pl

 

CZY UE NIE LUBI LEŚNIKÓW? – CZYLI SKĄD PUSZCZA BIAŁOWIESKA PRZED UNIJNYM TRYBUNAŁEM?

Porozmawiamy o przyczynach sporu o Puszczę Białowieską. Opowiemy jak Unia Europejska chroni środowisko. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Zoń
Kontakt: w.zon@uwb.edu.pl

 

JAK STUDIOWAĆ W UE?

W ramach zajęć omówione zostaną możliwości wyboru studiów i ich odbywania w ramach programu Erasmus. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Kamila Bezubik
Kontakt: k.bezubik@uwb.edu.pl 

 

UE A INTERNET…

Podczas spotkania uczestnicy będą starać się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy prawo UE ogranicza wolność w internecie, czy raczej ją zabezpiecza. Zostaną także krótko omówione problemy związane z dezinformacją i hejtem. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Zoń
Kontakt: w.zon@uwb.edu.pl

 

GENTELMEŃSKIE ROZMOWY O PIENIĄDZACH … UNIJNYCH!

Skąd bierze się budżet unijny? Jakie są podstawowe problemy dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie unijnych dotacji? Celem spotkania jest walka ze stereotypem UE jako „dawcy pieniędzy”. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Zoń
Kontakt: w.zon@uwb.edu.pl

 

RELACJA PRAWO POLSKIE -  PRAWO UNIJNE

Wykład poświęcony relacjom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych oraz orzecznictwa. Spotkanie ma pogłębić wiedzę słuchaczy na temat miejsca prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych i związanych
z tym problemów.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: Dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Kontakt: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

 

CZŁONKOSTWO POLSKI W UE I RELACJE POLSKA – UE

Polska jako członek Unii Europejskiej w odniesieniu do obowiązującego prawa. Wykład ma pogłębić wiedzę uczniów o procesie integracji europejskiej, zwracając uwagę na kluczowe problemy praktyczne.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: Dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Kontakt: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

 

 

POZNAJ SWOJE ODCISKI PALCÓW – STOISKO DAKTYLOSKOPIJNE

Daktyloskopia – podstawowa wiedzy w tym zakresie. Uczestnicy spotkania w sposób aktywny dowiedzą się więcej na temat swoich linii papilarnych.

Forma interaktywna – specjalne stoisko
Czas trwania: 45-60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni, w szkołach)
Osoby prowadzące: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr. Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Kontakt: e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl

 

CO CI ZROBIĄ JAK CIĘ Z ZŁAPIĄ – KILKA SŁÓW O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNICH

Czyn karalny, czyn zabroniony, przestępstwo, zbrodnia, występek, wykroczenie – czy to są synonimy? Czym się różni odpowiedzialność nieletnich na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich od odpowiedzialności karnej na podstawie Kodeksu karnego? Dlaczego osoba nieletnia za kradzież nie ponosi odpowiedzialności (na gruncie k.k.), a już za kradzież z użyciem przemocy wobec osoby – tak?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni, w szkołach) / zajęcia online
Osoby prowadzące: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Kontakt: e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – MÓJ NAJCENNIEJSZY ZASÓB

Umysł ludzki to kopalnia wiedzy, kreatywnych pomysłów, innowacyjnych rozwiązań, które mogą przełożyć się na sukces komercyjny. Spotkanie ma pokazać jak własność intelektualna kształtuje współczesną gospodarkę i świat nauki.

Forma: warsztaty, wykład
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Kontakt: m.rutkowska@uwb.edu.pl

 

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

Spotkanie ma na celu przestawianie pojęcia praw człowieka, ich gwarancji, środków ochrony na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym oraz ich znaczenia w państwie demokratycznym.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Iwona Wrońska
Kontakt: wronska@uwb.edu.pl

 

ROLA KONSULA HONOROWEGO

Spotkanie ma na celu przedstawienie pojęcia, funkcji i zadań konsula honorowego.

Forma: wykład
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Iwona Wrońska
Kontakt: wronska@uwb.edu.pl

 

NADRZĘDNOŚĆ KONSTYTUCJI W SYSTEMIE ŻRÓDEŁ PRAWA I JEJ GWARANCJE

Spotkanie ma na celu przedstawienie pojęcia, charakteru prawnego oraz roli konstytucji w strukturze systemu źródeł polskiego prawa.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Kamila Bezubik
Kontakt: k.bezubik@uwb.edu.pl

 

OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ

Spotkanie ma na celu wyjaśnienie istoty i charakteru obywatelstwa Unii Europejskiej oraz praw z nim związanych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Kontakt: w.hryniewicka@uwb.edu.pl