Rada Wydziału, godz. 10:00

18 września 2020 r.

16 października 2020 r.

13 listopada 2020 r.

11 grudnia 2020 r.

15 stycznia 2021 r.

12 lutego 2021 r.

12 marca 2021 r.

16 kwietnia 2021 r.

14 maja 2021 r.

11 czerwca 2021 r.

9 lipca 2021 r.

17 września 2021 r.