Numer

z dnia

w sprawie

282 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Milenie Zajkowskiej
281 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Emilii Płońskiej
280 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mariuszowi Przybycieniowi
279 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mai Piątkowskiej
278 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pawłowi Kamińskiemu
277 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Michałowi Dąbrowskiemu
276 17.09.2021 w sprawie powołania dr Urszuli Drozdowskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Kondratowič
275 17.09.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Kondratowič
274 17.09.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Anety Giedrewicz-Niewińskiej, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Jolancie Drobot
273 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krystiana Jaszczyka: z dyscypliny podstawowej – prawo finansowe oraz z dyscypliny dodatkowej - ekonomia
272 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Krystiana Jaszczyka
271 17.09.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Urszuli Kingi Zawadzkiej-Pąk do przeprowadzenia ostatnich czynności przewodu doktorskiego mgr. Krystiana Jaszczyka
270 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Macieja Oksztulskiego
269 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz
268 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego
267 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Artura Kosickiego
266 17.09.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik: z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej - socjologia
265 17.09.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
264 17.09.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik: dr. hab. Michała W. Bożka, prof. UŚ oraz dr. hab. Piotra J. Uziębło, prof. UG
263 17.09.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Pawłowi Czaplickiemu
262 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Przybycieniowi
261 09.07.2021 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
260 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu: prof. dr. hab. Roberta Grzegorza Zawłockiego, prof. dr. hab. Jerzego Skorupkę oraz dr hab. Anny Błachnio-Parzych, prof. ALK
259 09.07.2021 w sprawie powołania dr Emilii Magdaleny Truskolaskiej na nowego sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu w miejsce mgr Aleksandry Stachelskiej
258 09.07.2021 w sprawie powołania dr Karoliny Zapolskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Jolancie Drobot
257 09.07.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Jolancie Drobot
256 09.07.2021 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
255 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi: dr hab. Katarzyny Dunaj, prof. UP, dr hab. Sabiny Grabowskiej, prof. UR oraz dr. hab. Krzysztofa Prokopa, prof. UPH
254 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Michałowi Brodeckiemu
253 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Afrodycie Karowicz-Bienias
252 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anecie Karwowskiej
251 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosławowi Bacławskiemu
250 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Jaciowi
249 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marlenie Ramonie Kadej-Barwik
248 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Dominice Jocz
247 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Adelajdzie Magdalenie Szymańskiej
246 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Dariuszowi Ostrowieckiemu
245 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Budźko
244 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jerzemu Pierógowi
243 09.07.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Żukowskiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
242 09.07.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Żukowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
241 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Żukowskiej: prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego oraz dr. hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM
240 09.07.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krystiana Jaszczyka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo finansowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
239 09.07.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Krystiana Jaszczyka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
238 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krystiana Jaszczyka: prof. dr hab. Jadwigi A. Glumińskiej-Pawlic oraz dr. hab. Michała W. Bitnera
237 09.07.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Arkadiuszowi Dorianowi Leśniakowi-Moczukowi
236 09.07.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego
235 09.07.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Mateuszowi Olchanowskiemu
234 09.07.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek Pana dr. Piotra Pietrasza z dnia 6 października 2020 r.
233 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu z języka angielskiego
232 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Zajkowskiej
231 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
230 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Macieja Oksztulskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
229 11.06.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Macieja Oksztulskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
228 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Macieja Oksztulskiego: prof. dr. hab. Jacka Barcika z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka z Uniwersytetu Warszawskiego
227 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jacka Łapińskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z zakresu dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język angielski
226 11.06.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Jacka Łapińskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
225 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jacka Łapińskiego: prof. dr. hab. Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka, prof. UAM
224 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo pracy, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
223 11.06.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
222 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz: dr hab. Doroty Dzienisiuk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej
221 14.05.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Artura Kosickiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język rosyjski
220 14.05.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Artura Kosickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
219 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Artura Kosickiego: prof. dr. hab. Tomasza Bąkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego
218 14.05.2021 w sprawie powołania dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Zajkowskiej
217 14.05.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Zajkowskiej
216 14.05.2021 w sprawie powołania dr Eweliny Wojewody na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
215 14.05.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
214 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Anny Piszcz, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Niwińskiemu
213 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej
212 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosławowi Andrzejowi Skowyrze
211 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzacie Markowskiej
210 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Annie Krzyżewskiej
209 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Juliannie Krygier
208 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorzowi Ignatowiczowi
207 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Piotrowi Konradowi Skalimowskiemu
206 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Damianowi Proniewskiemu
205 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Barbarze Jankowskiej-Bondzio
204 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Magdalenie Dragun
203 14.05.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo Unii Europejskiej, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
202 14.05.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
201 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego: prof. dr. hab. Mykhayla Mykiyevycha z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki oraz dr. hab. Macieja Nyki, prof. UG
200 16.04.2021 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
199 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi: prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego (Akademia Frycza Modrzewskiego), dr. hab. Piotra Horosza, prof. UE w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Steca, prof. UO
198 16.04.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Zyśkowi
197 16.04.2021 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Czaplickiego
196 16.04.2021 w sprawie powołania dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej
195 16.04.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej
194 16.04.2021 w sprawie powołania dr Magdaleny Knapp na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Niwińskiemu
193 16.04.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Niwińskiemu
192 16.04.2021 w sprawie powołania mgr. Pawła Czaplickiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Przybycieniowi
191 16.04.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Przybycieniowi
190 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Barbarze Piątkowskiej
189 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Adama Doliwy, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Kamińskiemu
188 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu
187 16.04.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z zakresu dyscypliny dodatkowej – socjologia
186 16.04.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
185 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej: dr. hab. Michała Wojciecha Bożeka, prof. UŚ oraz dr. hab. Krzysztofa Prokopa, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
184 16.04.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Agnieszce Rybak
183 16.04.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek Pan dr. Artura Krzysztofa Modrzejewskiego z dnia 17 stycznia 2020 r.
182 12.03.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi z języka angielskiego
181 12.03.2021 w sprawie powołania mgr. Pawła Czaplickiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Piątkowskiej
180 12.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Piątkowskiej
179 12.03.2021 w sprawie powołania dr. Arkadiusza K. Bielińskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Kamińskiemu
178 12.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Kamińskiemu
177 12.03.2021 w sprawie powołania mgr Aleksandry Stachelskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu
176 12.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu
175 12.03.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo Unii Europejskiej, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
174 12.03.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
173 12.03.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej: dr hab. Elżbiety Dyni, prof. UR oraz dr. hab. Wojciecha Sz. Staszewskiego, prof. KUL
172 12.03.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Ewy K. Czech, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilonie Radziwon-Kamińskiej
171 12.03.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Annie Borkowskiej-Minko
170 12.03.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Kamilowi Stępniakowi
169 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia pracy doktorskiej mgr Anecie Karwowskiej
168 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosławowi Bacławskiemu
167 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Pawłowi Zyśkowi
166 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Piotrowi Jaciowi
165 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Marlenie Ramonie Kadej-Barwik
164 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Dominice Jocz
163 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Adelajdzie Magdalenie Szymańskiej
162 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rrozprawy doktorskiej mgr. Dariuszowi Ostrowieckiemu
161 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jackowi Łapińskiemu
160 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Łukaszowi Budźko
159 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jerzemu Pierógowi
158 12.02.2021 w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Krzysztofowi Modrzejewskiemu
157 12.02.2021 w sprawie powołania dr Justyny Ewy Kulikowskiej-Kuleszy na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilonie Radziwon-Kamińskiej
156 12.02.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilonie Radziwon-Kamińskiej
155 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Sławomira Presnarowicza, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wiktorowi Zborowskiemu
154 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jarosława Matwiejuka na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
153 12.02.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Łukaszowi Kierznowskiemu
152 12.02.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Adama Karpińskiego
151 12.02.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Adamowi Karpińskiemu
150 12.02.2021 w sprawie braku podstaw do uchylenia lub zmiany uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2020 r. Nr 120 w sprawie uchylenia uchwały nr 1973 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz odmowy nadania Pani Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
149 15.01.2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Pietraszowi
148 15.01.2021 w sprawie powołania dr Ewy Lotko na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wiktorowi Zborowskiemu
147 15.01.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wiktorowi Zborowskiemu
146 15.01.2021 w sprawie powołania dr. hab. Lecha Jamroza na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
145 15.01.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
144 15.01.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
143 15.01.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
142 15.01.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego: dr. hab. Pawła Czubika, prof. UEK oraz dr. hab. Wojciecha Konaszczuka, prof. UMCS
141 15.01.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
140 15.01.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
139 15.01.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka: dr. hab. Janusza Sawickiego, prof. UWr oraz dr hab. Krystyny Szczechowicz, prof. UWM
138 15.01.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Czaplickiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
137 15.01.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Pawła Czaplickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
136 15.01.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Czaplickiego: dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr oraz dr. hab. Konrada Zacharzewskiego, prof. ALK
135 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Katarzynie Siemion
134 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Katarzynie Stankiewicz
133 15.01.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Martyny Komarowskiej-Horosz
132 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Martynie Komarowskiej-Horosz
131 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukiprawne Panu mgr. Sebastianowi Zielińskiemu
130 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr Mateuszowi Krzysztofowi Maciejczukowi
129 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanegow dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr. Piotra Konika z dnia 24 kwietnia 2019 r.
128 15.01.2021 w sprawie braku podstaw do uchylenia lub zmiany uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 listopada 2020 r. Nr 119 w sprawie odmowy nadania Pani doktor Annie Magdalenie Reiwer-Kaliszewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
127 11.12.2020  w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie doktorskim Pana mgr. Kamila Stępniaka
126 11.12.2020  w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Łukasza Kierznowskiego
125 11.12.2020  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Marka Martyniuka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia
124 11.12.2020  o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Marka Martyniuka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
123 11.12.2020  w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Marka Martyniuka: dr. hab. Rafała P. Poździka, prof. UMCS oraz dr. hab. Marcina Sokołowskiego, prof. UAM
122 11.12.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Dariusza Mariana Zalewskiego
121 11.12.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Dariuszowi Marianowi Zalewskiemu
120 11.12.2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 1973 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz odmowy nadania Pani Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
119 13.11.2020 w sprawie odmowy nadania Pani doktor Annie Magdalenie Reiwer-Kaliszewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
118 13.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Pietraszowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
117 13.11.2020 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Agnieszki Rybak
116 13.11.2020 w sprawie wyznaczenia nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Rybak
115 13.11.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Adama Piotra Chocieja
114 13.11.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Adamowi Piotrowi Chociejowi
113 13.11.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Paulinie Czemiel
112 13.11.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania habilitacyjnego Pani Elżbiety Agaty Żywuckiej-Kozłowskiej
111 16.10.2020 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
110 16.10.2020 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
109 16.10.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Katarzynie Sulimie
108 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Mateusza Maciejczuka
107 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kierznowskiego
106 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Łukasza Kierznowskiego
105 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
104 18.09.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Adama Karpińskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
103 18.09.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Adama Karpińskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
102 18.09.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Karpińskiego: prof. dr. hab. Andrzeja Matlaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. hab. Adriana M. Niewęgłowskiego Z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
101 18.09.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Borkowskiej-Minko z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
100 18.09.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Anny Borkowskiej-Minko i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
99 18.09.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Borkowskiej Minko: prof. dr. hab. Andrzeja Szmyta z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. UŁ
98 18.09.2020 w sprawie wyznaczenia dr Magdaleny Rutkowskiej-Sowy na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Anny Kropiwnickiej
97 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Patrykowi Krzysztofowi Theussowi
96 18.09.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Magdaleny Knapp
95 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Magdalenie Knapp
94 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Annie Marii Fiedorowicz
93 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr Mirosławy Laszuk z dnia 26 kwietnia 2019 r.
92 10.07.2020 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Yanie Maksimowicz
91 10.07.2020 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
90 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu: dr hab. Małgorzaty M. Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, dr. hab. Michała P. Królikowskiego, prof. UW oraz prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego
89 10.07.2020 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
88 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz: dr hab. Beaty A. Jeżyńskiej, prof. UMCS, dr hab. Doroty J. Łobos-Kotowskiej, prof. UŚ oraz dr. hab. Konrada B. Marciniuka z Uniwersytetu Warszawskiego
87 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Marlenie Ewie Żukowskiej
86 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
85 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Mańczuk
84 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Katarzynie Łapińskiej
83 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia dr hab. Iwony Sierockiej, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
82 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Szymonowi Bondarukowi
81 10.07.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo podatkowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
80 10.07.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
79 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego: dr. hab. Edvardasa Juchnevičiusa, prof. UG oraz dr hab. Anny Zalcewicz, prof. PW
78 10.07.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemienkowicz z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
77 10.07.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Siemienkowicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
76 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemienkowicz: dr. hab. Radosława Krajewskiego, prof. UKW w Bydgoszczy oraz dr. hab. Piotra Chlebowicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
75 10.07.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kierznowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
74 10.07.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Łukasza Kierznowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
73 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kierznowskiego: dr. hab. Piotra S. Dobosza, prof. UJ oraz dr hab. Danuty Kurzyny-Chmiel z Uniwersytetu Śląskiego
72 10.07.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr Kseni Kakareko z dnia 3.04.2019 r.
71 10.07.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr. Lecha Andrzeja Jamroza z dnia 5.04.2019 r.
70 04.06.2020 w sprawie powołania dr hab. Wioletty Witoszko na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
69 04.06.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
68 04.06.2020 w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Ickiewicz-Sawickiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
67 04.06.2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Krzysztofowi Modrzejewskiemu
66 15.05.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Liubou Krasnitskaya
65 15.05.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Liubou Krasnitskaya
64 15.05.2020 w sprawie nadania dr Izabeli Kraśnickiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
63 06.03.2020 w sprawie powołania dr Eweliny Bobrus-Nowińskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Joannie Karp
62 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Joannie Karp
61 06.03.2020 w sprawie powołania dr Katarzyny Boratyńskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Marlenie Ewie Żukowskiej
60 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Marlenie Ewie Żukowskiej
59 06.03.2020 w sprawie powołania dr. Dariusza Kużelewskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
58 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
57 06.03.2020 w sprawie powołania dr Katarzyny Boratyńskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Mańczuk
56 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Mańczuk
55 06.03.2020 w sprawie powołania dr. Dariusza Kużelewskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Katarzynie Łapińskiej
54 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Katarzynie Łapińskiej
53 06.03.2020 w sprawie powołania dr Renaty Tanajewskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Szymonowi Bondarukowi
52 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Szymonowi Bondarukowi
51 06.03.2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Andrzeja Sakowicza, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu
50 06.03.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Kostro
49 06.03.2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jerzego Bieluka, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
48 06.03.2020 w sprawie nadania dr. Mirosławowi Wincenciakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
47 06.03.2020 w sprawie nadania dr Urszuli Kindze Zawadzkiej-Pąk stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
46 06.03.2020 w sprawie nadania dr Wioletcie Witoszko stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
45 07.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Krzysztofowi Modrzejewskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
44 07.02.2020 w sprawie powołania mgr Adrianny Niegierewicz-Biernackiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Kostro
43 07.02.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Kostro
42 07.02.2020 w sprawie powołania dr. Rafała Michałowskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
41 07.02.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
40 07.02.2020 w sprawie powołania mgr Adrianny Niegierewicz-Biernackiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu
39 07.02.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu
38 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Krzysztofa Theussa z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język niemiecki
37 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Patryka Krzysztofa Theussa i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
36 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Krzysztofa Theussa: prof. dr. hab. Marka Bojarskiego z Wyższej Szkoły Prawa oraz prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
35 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Stępniaka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
34 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Kamila Stępniaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
33 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Stępniaka: prof. dr. hab. Mariusza Jabłońskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Sabiny Grabowskiej, prof. UR
32 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sulimy z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
31 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sulimy i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
30 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sulimy: dr. hab. Wiesława Jasińskiego, prof. WSPol oraz dr. hab. Jerzego Dużego, prof. UMK
29 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemion z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
28 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Siemion i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
27 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemion: dr. hab. Eligiusza J. Krześniaka, prof. Uczelni Łazarskiego oraz dr. hab. Jakuba Szczerbowskiego, prof. SWPS
26 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
25 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
24 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka: dr hab. Doroty Lis-Staranowicz, prof. UWM oraz dr. hab. Grzegorza J. Kuca z Uniwersytetu Jagiellońskiego
23 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Knapp z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo gospodarcze publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
22 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Magdaleny Knapp i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
21 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Knapp: dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US oraz dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ
20 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Fiedorowicz z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język angielski
19 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Anny Marii Fiedorowicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
18 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Fiedorowicz: dr. hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM oraz dr. hab. Sławomira P. Kursy, prof. SWPS
17 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Czemiel z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
16 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Pauliny Czemiel i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
15 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Czemiel: dr. hab. Piotra J. Piniora, prof. UŚ oraz dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
14 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Adama Piotra Chocieja z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo finansowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język rosyjski
13 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Adama Piotra Chocieja i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
12 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Piotra Chocieja: prof. dr hab. Wiesławy M. Miemiec z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Marty Postuły z Uniwersytetu Warszawskiego
11 07.02.2020 w sprawie nadania dr Iwonie Wrońskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
10 07.02.2020 w sprawie nadania dr. Arturowi Olechno stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
9 07.02.2020 w sprawie nadania dr. Andrzejowi Igorowi Jackiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
8 10.01.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Łukaszowi Łukowskiemu
7 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Katarzynie Ciulkin-Sarnocińskiej
6 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Włodzimierzowi Janowi Musiałowi
5 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Krzysztofowi Borżołowi
4 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Dominikowi Sebastianowi Czeszkiewiczowi
3 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Ewie Marii Vesper
2 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Mariuszowi Charkiewiczowi
1 06.12.2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Justynie Gruszy-Głębickiej