Oferta wyjazdu zagranicznego do Japonii na Uniwersytecie w Tsukubie - Graduate School of Humanities and Social Science oraz School of Social and International Studies, na jeden lub dwa semestry, skierowana do studentów III i IV roku prawa oraz doktorantów w roku akademickim 2020/2021, www.tsukuba.ac.jp.

Maksymalny okres pobytu wynosi 12 miesięcy. Uczelnia nie oferuje stypendium, student jest zwolniony z opłat za studia.
Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

Kandydaci do wyjazdów do Japonii podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:
• CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
• List motywacyjny

II. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka angielskiego. Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.
1. Złożenie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim) do 21 lutego 2020 r.
2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: o dacie i godzinie rozmowy poinformujemy mailem.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik:
- osobiście w p. 320 w godzinach dyżurów: środa 9:00 – 11:00
- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”

Informacje można uzyskać także pisząc na adres law.outgoing@uwb.edu.pl 

Pliki do pobrania: