1. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (patrz: pliki do pobrania) i przesłanie go w terminie do dnia 31 marca 2020 r. na adres mailowy: aplikacjeprawnicze@uwb.edu.pl

2. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kursie (patrz: pliki do pobrania) w terminie do 31 marca 2020 r. oraz przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres aplikacjeprawnicze@uwb.edu.pl


Liczba miejsc jest ograniczona. W kursie mogą brać udział Studenci i Absolwenci kierunku Prawo. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc, nie później niż do 31 marca 2020 r.

Koszt Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze wynosi:

Grupa 1 (aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza): 1 000 zł
Warunkiem do stworzenia grupy jest zarejestrowanie co najmniej 25 osób.

Grupa 2 (aplikacja sędziowska i prokuratorska): 1 300 zł
Warunkiem do stworzenia grupy jest zarejestrowanie co najmniej 15 osób.