W związku z obowiązkiem rejestracji publikacji doktorantów, które ukazały się w druku od 1 stycznia 2017 r. należy dostarczać do Biblioteki Wydziału Prawa niżej wskazane dokumenty:
 

– wykaz publikacji w postaci spisu (patrz: Zasady sporządzania wykazu publikacji),

– oryginał lub kopię publikacji.

 

Zasady rejestrowania publikacji naukowych:

– doktorant jest zobowiązany do dostarczenia publikacji na bieżąco, najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,

– podstawą zarejestrowania publikacji jest dostarczenie oryginału pracy do Biblioteki,

– dopuszcza się przedstawienie kserokopii całego artykułu lub rozdziału, o ile kopia zawiera wszystkie informacje wymienione w załączniku (patrz: Pismo dotyczące zasad rejestrowania publikacji naukowych),

– po dokonaniu rejestracji przez pracownika Biblioteki autor może odebrać przedłożone materiały.