Katedry i inne jednostki
Zarząd :
 Prezes: Monika Winckiewicz
Wiceprezes: Justyna Zajkowska
Wiceprezes: Aleksandra Sawczenko 
Opiekun:

 dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB