Katedry i inne jednostki
Zakład Prawa Rolnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 317
+48 85 745 71 92

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB bieluk@uwb.edu.pl USOSweb

 

Pracownicy:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr Justyna Matys j.matys@uwb.edu.pl USOSweb
dr Rafał Michałowski r.michalowski@uwb.edu.pl USOSweb
dr Dorota Milanowska dorotami@uwb.edu.pl urlop
dr Karol Skrodzki k.skrodzki@uwb.edu.pl USOSweb

 

Przedmiot badań naukowych:

– Obrót nieruchomościami rolnymi

– Prawo spadkowe

– Ekonomiczna analiza prawa

– Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy

– Umowa o roboty budowlane

– Ochrona gruntów rolnych

– Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

– Własność publiczna i prywatna

Dydaktyka:

– Prawo rolne

– Prawo cywilne

– Postępowanie cywilne

– Prawo spadkowe

– Ekonomiczna analiza prawa

– Gospodarka nieruchomościami

– Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego

– Obrót nieruchomościami rolnymi

 

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
-  -