Katedry i inne jednostki

Studencka Poradnia Prawna udziela porad prawnych w sprawach z zakresu:

– prawa cywilnego,

– prawa karnego,

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS–u),

– prawa podatkowego,

– prawa administracyjnego,

– prawa międzynarodowego,

– prawa uchodźców.


Nie udzielamy porad prawnych:

– z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

– w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,

– osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.


Co zrobić aby uzyskać poradę prawną:

– należy umówić się na spotkanie w godzinach pracy sekretariatu Poradni Prawnej, osobiście lub telefonicznie,

– należy dostarczyć kserokopię dokumentów związanych ze sprawą (dokumenty nie podlegają zwrotowi),

– klienci przychodzący w sprawach innych osób zobowiązani są do przedstawienia pisemnego upoważnienia do przedstawienia sprawy w Poradni Prawnej,

– porady udzielane są w ciągu od dwóch do czterech tygodni od dnia przyjęcia sprawy.

 

Ważne:

– klienci nieumówieni nie są przyjmowani,

– poradnia nie udziela porad ustnie.