Studencka Poradnia Prawna udziela porad prawnych w sprawach z zakresu:

– prawa cywilnego,

– prawa karnego,

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS–u),

– prawa podatkowego,

– prawa administracyjnego,

– prawa międzynarodowego,

– prawa uchodźców.


Nie udzielamy porad prawnych:

– z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

– w sprawach, w których został przyznany pełnomocnik z urzędu bądź działał pełnomocnik z wyboru,

– osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.


Co zrobić aby uzyskać poradę prawną:

– należy umówić się telefonicznie na spotkanie w godzinach pracy sekretariatu Studenckiej Poradni Prawnej albo przesłać uzupełniony „Formularz do spraw zdalnych” na adres mailowy: poradnia@uwb.edu.pl lub na adres: Studencka Poradnia Prawna, ul. Mickiewicza 1 pok. 119, 15-213 Białystok. Uzupełniony formularz musi zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– należy dostarczyć kserokopię dokumentów związanych ze sprawą (dokumenty nie podlegają zwrotowi),

– Klienci przychodzący w sprawach innych osób zobowiązani są do przedstawienia pisemnego upoważnienia do przedstawienia sprawy w Studenckiej Poradni Prawnej,

– porady udzielane są pisemnie w ciągu od dwóch do czterech tygodni od dnia przyjęcia sprawy.

 

Ważne:

– Klienci nieumówieni nie są przyjmowani,

– Studencka Poradnia Prawna nie udziela porad ustnie (zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie).