Zasady organizowania wydarzeń na Wydziale Prawa UwB oraz zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych dotyczące:

– pracowników:

→Zasady publikowania informacji,

Organizacja konferencji krajowych 2020,

Organizacja konferencji miedzynarodowych 2020,

– studentów.