Zasady organizowania wydarzeń na Wydziale Prawa UwB oraz zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych dotyczące:

pracowników,

– studentów.