Zasady organizowania wydarzeń na Wydziale Prawa UwB oraz zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych dotyczące:

– pracowników:

→zasady publikowania informacji,

organizacja konferencji krajowych 2020,

organizacja konferencji miedzynarodowych 2020,

– studentów.