APD
JSA
Postępowania awansowe
Przewody doktorskie

Platformy, instrukcje obsługi

Bazy elektroniczne

Materiały dla studentów z niepełnosprawnościami, anglojęzycznych itp.

Zdalne kształcenie a prawa autorskie

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej

Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje, komunikaty, okólniki Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zarządzenia Rektora w sprawie prowadzenia zajęć


eduPortal

 


 

Nagrywanie audio i wideo


 

Prezentacje w Microsoft PowerPoint i LibreOffice Impress


 

Microsoft Teams

Filmy szkoleniowe posiadają polskie napisy. W odtwarzaczu wideo należy kliknąć ikonę chmurki i wybrać opcję "Polski".

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich i studentów odnośnie Microsoft Teams znajdą Państwo na stronie aka.ms/ZdalnaNauka.


Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Google Chrome.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji.

Najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome znajduje się pod adresem https://www.google.pl/chrome/