Zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

Zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego utworzony został w ramach Sieci Naukowej „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”. 

Z inicjatywą utworzenia Zespołu wyszedł Wydział Prawa UwB – prawo podatkowe to jedna z dziedzin, w jakich specjalizuje się Wydział. Zespół skupia ekspertów z czterech polskich uniwersytetów. Działa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Leonarda Etela, były Dziekana Wydziału Prawa UwB i tu mieści się jego siedziba.

Więcej informacji o Zespole.