Rozkład zajęć:

Rozkład zajęć opracowywany jest odrębnie na każdy rok akademicki i podawany do wiadomości słuchaczy.